Werkhonden kennel Cuja’s, Assendorperstraat 21, 8181 SJ Heerde   0031 (0) 621170832


terug naar homepage

terug naar archief

Archief

Kennel Cuja’s


Kennel Cuja’s


Archief Archief Archief Cuja’s Cuja’s

voor meer informatie

 Copyright 2011 / disclaimer

i

15-08-2011

Introductie nieuwe website werkhondenkennel Cuja’s.


Met gepaste trots presenteren wij u de nieuwe site van kennel Cuja’s.

Omdat bij ons de vraag naar diverse capaciteiten van (vooral werk-) honden steeds bleef toenemen, is besloten deze specifieke expertise verder te ontwikkelen en uit te breiden.

Waar voorheen ons aandachtsgebied gericht was op het fokken van stamboom-werkhonden, zullen wij onze activiteiten verder uitbreiden binnen onze kennel op het gebied van diverse combinaties van vraag en aanbod; het verbinden van de juiste persoon aan de gewenste werk- of gezelschapshond.

Het is een streven geweest om met deze site een overzicht te geven van ons aanbod.

Mocht u toch nog vragen hebben of bent u op zoek naar specifieke hulp, dan kunt u contact opnemen met Odette Beek

24-08-2011

Demonstratie Werkhonden te LemeleOpgetogen reacties bij werkhondendemonstratie te Lemele.

Op woensdag 24 augustus j.l vond de demonstratie Werkhonden plaats in De Imminkhoeve, een vakantiecentrum voor minder validen en senioren. Deze demonstratie werd gehouden op verzoek van mevrouw Stephanie De Beaufort van De Johanniter Orde, met medewerking van Frank Remmé met Okidoki, Erik Hezel met Wicket en Jordy van de Brink met Kay van FR Beveiliging, Michel Pauw met Major van Security Control, gepresenteert door Odette Beek met pup Pennie en Hollandse herder Nico.

De gasten en begeleiders van de Johanniter Orde kregen diverse vaardigheden te zien, waaronder het speuren naar voorwerpen en spectaculair pakwerk. Men kon uitgebreid vragen stellen, honden aaien en enkelen waren zo dapper om zelfs te knuffelen met de honden. Gezien de grote belangstelling en een weinig aan animo om weer naar binnen te gaan, kan er geconstateerd worden dat de demonstratie succesvol is verlopen.

Red.

Bijna 2 jaar en 8 maanden (1 nov 2011) geleden kwamen wij een hondje bij uw thuis halen, een mechelaar. Hij was toen voor ons nog een onbekende, een nieuw gezicht. Vandaag is hij een volwaardig gezinslid, onze trouwe en soms zelfs béste vriend!

Wij willen u graag nogmaals bedanken. Via de link in de bijlage vindt u enkele foto’s van Aiko, bijna 3 jaar oud!

Met vriendelijke groeten vanuit Hasselt (Belgie)
Rita (mama), Joseph (papa), Eveline (dochter), Sandro (zoon) en Aiko!

Ingezonden brief